کارت ورود به جلسه ازمون نیمسال اول 1402-1401 امكان اخد گزارش كارت آزمون(گزارش 428) از تاريخ 1401/9/15 براي كليه دانشجويان در سامانه گلستان از مسير زير امكان پذير مي باشد. آموزش -گزارشهاي آموزش -دانشجو-اطلاعات ثبت نام و امتحان -برنامه امتحان پايان ترم دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر