پذیرش بدون آزمون تا 6 شهریور ماه تمدید گردید ثبت نام از طریق سایت سنجش در رشته های : حقوق 13152 حسابداری 13151 روانشناسی 13153 علوم قران و حدیث 13154 فقه و مبانی حقوق 13155 مدیریت بازرگانی 13157 مددکاری اجتماعی 13156
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر