قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 97
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی 97
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 97؛
نحوه تهیه کتاب های دانشگاه پیام نور/ تحویل کتب از طریق پست
پایان دغدغه شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور/ اعطای وام 2 درصد برای کل مبلغ شهریه
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سراسری سال 97
تمدید انتخاب
 • 1397/6/24 شنبه تمدید انتخاب
  مهلت انتخاب واحد تا تاریخ 97/6/30 در سامانه گلستان تمدید گردید.
لیست شماره 3دانشجویانی که دانشنامه انها صادر گردیده است :
لیست شماره 2 دانشجویانی که دانشنامه انها صادر گردیده است :
لیست شماره 1 دانشجویانی که دانشنامه انها صادر گردیده است :
تغییر محل آزمون نیمسال دوم 97-96
ارزشیابی اساتید نیمسال دوم 97-96
حذف و اضافه
 • 1396/11/28 شنبه حذف و اضافه
  امکان حذف و اضافه از تاریخ 96/11/28 الی 96/12/08 در سامانه گلستان فعال شد.
تمدید مهلت انتخاب واحد
 • 1396/11/11 چهارشنبه تمدید مهلت انتخاب واحد
  مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تا تاریخ 96/11/15 تمدید شد .شایان ذکر است درخواست مهمانی نیز تا این تاریخ فعال می باشد.
انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96
 • 1396/10/30 شنبه انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96
  مهلت ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 1396/11/1 در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال است . ثبت نام عملیات ثبت نام ثبت نام اصلی
ارزشیابی اساتید
 • 1396/9/12 يكشنبه ارزشیابی اساتید
  جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/30 از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید. ارزشیابی - استاد - ارزشیابی
مهمان اضطراری
 • 1396/9/12 يكشنبه مهمان اضطراری
  امکان انتخاب محل آزمون از تاریخ 96/9/4 الی 96/9/14 در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال است. آموزش دانشجو درخواست ها انتخاب محل آزمون توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند . توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد. توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند
قابل توجه متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور / نحوه خرید کارت اعتباری ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور
تمدید حذف و اضافه
آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه پیام نور از هفته آینده
1 2 3 4 5 6 7